Schraubendreher und Bits

Vigor V1698 Schlitz Schraubendreher 3 mm, Länge: 75 mm
VIGOR V1698 Schraubendreher, Schlitz 3 mm
3,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1703 Kreuzschlitz Schraubendreher PH 1, Länge: 80 mm
VIGOR V1703 Schraubendreher, PH 1
3,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1702 Kreuzschlitz Schraubendreher PH 0, Länge: 75 mm
VIGOR V1702 Schraubendreher, PH 0
3,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1699 Schlitz Schraubendreher 4 mm, Länge: 80 mm
VIGOR V1699 Schraubendreher, Schlitz 4 mm
3,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4419 Torx Schraubendreher T6
VIGOR V4419 TORX® Schraubendreher T 6
4,10 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4420 Torx Schraubendreher T7
VIGOR V4420 TORX® Schraubendreher T 7
4,10 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4421 Torx Schraubendreher T8
VIGOR V4421 TORX® Schraubendreher T 8
4,10 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4422 Torx Schraubendreher T9
VIGOR V4422 TORX® Schraubendreher T 9
4,10 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2028 VDE-Schlitz Schraubendreher 0,5 x 3 x 75 mm
VIGOR V2028 VDE-Schraubendreher, Schlitz 3 mm
4,45 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2062 VDE-Kreuzschlitz Schraubendreher PH 0 x 75 mm
VIGOR V2062 VDE-Schraubendreher, PH 0 x 75 mm
4,45 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1700 Schlitz Schraubendreher 5,5 mm, Länge: 125 mm
VIGOR V1700 Schraubendreher, Schlitz 5,5 mm
4,70 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3367 TORX® Schraubendreher T 10, Innen TORX®
VIGOR V3367 TORX® Schraubendreher
4,80 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1701 Schlitz Schraubendreher 6,5 mm, Länge: 150 mm
VIGOR V1701 Schraubendreher, Schlitz 6,5 mm
4,95 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1704 Kreuzschlitz Schraubendreher PH 2, Länge: 100 mm
VIGOR V1704 Schraubendreher, PH 2
4,95 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2486 T-Griff Schraubendreher Innensechskant 2,5 mm
VIGOR V2486 T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 2,5
4,95 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2489 T-Griff Schraubendreher Innensechskant 2 mm
VIGOR V2489 T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 2
4,95 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2507 T-Griff Schraubendreher Innensechskant 3 mm
VIGOR V2507 T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 3
4,95 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2029 VDE-Schlitz Schraubendreher 0,8 x 4 x 100 mm
VIGOR V2029 VDE-Schraubendreher, Schlitz 4 mm
5,15 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3368 TORX® Schraubendreher T 15, Innen TORX®
VIGOR V3368 TORX® Schraubendreher
5,30 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3369 TORX® Schraubendreher T 20, Innen TORX®
VIGOR V3369 TORX® Schraubendreher
5,30 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1209 Kreuzschlitz Schraubendreher PH 2, Länge: 38 mm
VIGOR V1209 Schraubendreher, kurz PH 2
5,65 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1208 Schlitz Schraubendreher 5,5 mm; Länge: 38 mm
VIGOR V1208 Schraubendreher, kurz Schlitz 5,5 mm
5,65 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2505 T-Griff Schraubendreher Innensechskant 5 mm
VIGOR V2505 T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 5
5,65 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2506 T-Griff Schraubendreher Innensechskant 4 mm
VIGOR V2506 T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 4
5,65 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3370 TORX® Schraubendreher T 25, Innen TORX®
VIGOR V3370 TORX® Schraubendreher
5,65 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2063 VDE-Kreuzschlitz Schraubendreher PH 1 x 80 mm
VIGOR V2063 VDE-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm
5,70 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2485 T-Griff Schraubendreher Innen TORX® T 25
VIGOR V2485 T-Griff Schraubendreher, T 25
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2490 T-Griff Schraubendreher Innen TORX® T 20
VIGOR V2490 T-Griff Schraubendreher, T 20
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2497 T-Griff Schraubendreher Innen TORX® T 10
VIGOR V2497 T-Griff Schraubendreher, T 10
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2498 T-Griff Schraubendreher Innen TORX® T 9
VIGOR V2498 T-Griff Schraubendreher, T 9
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2501 T-Griff Schraubendreher Innen TORX® T 15
VIGOR V2501 T-Griff Schraubendreher, T 15
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2504 T-Griff Schraubendreher Innensechskant 6 mm
VIGOR V2504 T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 6
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3597 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe 3,5 x 75 mm
VIGOR V3597 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe K
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3598 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe 4,5 x 100 mm
VIGOR V3598 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe K
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3601 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe PH 1 x 75 mm
VIGOR V3601 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe PH L
5,75 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2484 T-Griff Schraubendreher Innen TORX® T 27
VIGOR V2484 T-Griff Schraubendreher, T 27
5,90 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3613 Schlitz-Schraubendreher 8 x 150 mm
VIGOR V3613 Schlitz-Schraubendreher K
5,90 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1138 Spannungsprüfer
VIGOR V1138 Spannungsprüfer
5,95 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3609 Schlitz-Schraubendreher 10 x 175 mm
VIGOR V3609 Schlitz-Schraubendreher K
6,00 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3610 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3
VIGOR V3610 Schraubendreher, PH 3
6,00 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2483 T-Griff Schraubendreher Innen TORX® T 30
VIGOR V2483 T-Griff Schraubendreher, T 30
6,15 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3391 TORX® Schraubendreher, Innen TORX® T 27
VIGOR V3391 TORX® Schraubendreher
6,15 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3392 TORX® Schraubendreher, Innen TORX® T 30
VIGOR V3392 TORX® Schraubendreher
6,15 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2030 VDE-Schlitz Schraubendreher 1,0 x 5,5 x 125 mm
VIGOR V2030 VDE-Schraubendreher, Schlitz 5 mm
6,40 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3599 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe 5,5 x 100 mm
VIGOR V3599 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe K
6,40 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3602 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe PH 2 x 100 mm
VIGOR V3602 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe PH L
6,40 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2503 T-Griff Schraubendreher Innensechskant 8 mm
VIGOR V2503 T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 8
6,85 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2502 T-Griff Schraubendreher Innensechskant 10 mm
VIGOR V2502 T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 10
7,00 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3393 TORX® Schraubendreher, Innen TORX® T 40
VIGOR V3393 TORX® Schraubendreher
7,00 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2482 T-Griff Schraubendreher Innen TORX® T 40
VIGOR V2482 T-Griff Schraubendreher, T 40
7,10 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2064 VDE-Kreuzschlitz Schraubendreher PH 2 x 100 mm
VIGOR V2064 VDE-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm
7,15 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3600 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe 6,5 x 125 mm
VIGOR V3600 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe K
7,45 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2061 VDE-Schlitz Schraubendreher 1,2 x 6,5 x 150 mm
VIGOR V2061 VDE-Schraubendreher, Schlitz 6 mm
7,80 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V5042 SCHLITZ-SCHRAUBENDR.SCHLAGKAPPE 8X150MM
VIGOR Schraubendreher mit Schlagkappe 1,6 x 8 V5042 Schlitz Profil 1,6 x 8 Gesamtlänge: 265 mm
8,40 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4200 Sechskant-Schraubendreher, 6x150 mm
VIGOR V4200 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher
9,55 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4221 Sechskant-Schraubendreher, 7x150 mm
VIGOR V4221 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher
9,55 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V5043 SCHLITZ-SCHRAUBENDR.SCHLAGKAPPE 10X175MM
VIGOR Schraubendreher mit Schlagkappe 1,6 x 10 V5043 Schlitz Profil 1,6 x 10 Gesamtlänge: 295 mm
9,85 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4222 Sechskant-Schraubendreher, 8x150 mm
VIGOR V4222 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher
9,95 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4667 SCHRAUBENDREHER MIT SCHLAGKAPPE PH 3
VIGOR Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe V4667 Kreuzschlitz Profil PH PH 3 Gesamtlänge: 315 mm
10,35 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4223 Sechskant-Schraubendreher, 10x150 mm
VIGOR V4223 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher
10,55 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
VIGOR Flexibler Schraubendreher V4664 Außen-Sechskant Profil 6 Gesamtlänge: 300 mm
10,60 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4665 FLEXIBLER SCHRAUBENDREHER 7MM
VIGOR Flexibler Schraubendreher V4665 Außen-Sechskant Profil 7 Gesamtlänge: 300 mm
10,60 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4666 FLEXIBLER SCHRAUBENDREHER 8MM
VIGOR Flexibler Schraubendreher V4666 Außen-Sechskant Profil 8 Gesamtlänge: 300 mm
10,60 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4224 Sechskant-Schraubendreher, 12x150 mm
VIGOR V4224 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher
10,90 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V5044 SCHLITZ-SCHRAUBENDR.SCHLAGKAPPE 12X200MM
VIGOR Schraubendreher mit Schlagkappe 2,0 x 12 V5044 Schlitz Profil 2 x 12 Gesamtlänge: 315 mm
11,20 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4225 Sechskant-Schraubendreher, 13x150 mm
VIGOR V4225 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher
11,25 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4418 Torx Schraubendreher-Satz, 4-teilig
VIGOR V4418 TORX® Schraubendreher-Satz
14,20 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2941 1/4 Fingerratsche
VIGOR V2941 1 E Fingerratsche
17,55 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4942 WINKELSCHRAUBENDREHER INBUS
VIGOR Winkelschraubendreher-Satz V4942 Innen-Sechskant Profil Anzahl Werkzeuge: 9
18,50 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V5019 BIT BOX 32 TLG.
VIGOR Bit Box V5019 Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil Anzahl Werkzeuge: 32
22,80 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1637 Schraubendreher-Satz, 7 teilig Schlitz Kreuzschlitz
VIGOR V1637 Schraubendreher-Satz 7 teilig
25,35 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4303 ELEKTRONIKSCHRAUBENDREHER SATZ 6 TLG.
VIGOR V4303 Elektronik-Schraubendreher-Satz in Kunststoff-Box
25,35 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4708 WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ TORX
VIGOR TORX® Winkelschraubendreher-Satz V4708 Innen TORX® Profil Anzahl Werkzeuge: 9
31,10 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3366 TORX® Schraubendreher-Satz, Innen TORX® , 7 teilig
VIGOR V3366 TORX® Schraubendreher-Satz
32,40 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V2027 VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz, Kreuzschlitz, 7 teilig
VIGOR V2027 VDE-Schraubendreher-Satz 7teilig
36,00 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V3562 Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, Schlitz, Kreuzschlitz , 6 teilig
VIGOR V3562 Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe
36,85 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V5502 BIT BOX 32 TLG. INKL. UMSCHALTKNARRE
VIGOR Bit Box V5502 Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil Anzahl Werkzeuge: 32
37,20 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1409 T-Griff Schraubendreher-Satz, 6-kant Innensechskant (Inbus), 8 teilig, inkl. Halter
VIGOR V1409 T-Griff Schraubendreher Satz 6-kant 8teilig
38,15 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V5020 BIT BOX 57 TLG. INKL. LANGBITS
VIGOR Bit Box V5020 Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Anzahl Werkzeuge: 57
43,20 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V1410 T-Griff Schraubendreher-Satz, Innen TORX®, 8 teilig, inkl. Halter
VIGOR V1410 T-Griff Schraubendreher Satz, TORX® 8teilig
44,25 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4655 SCHRAUBENDREHER SATZ KOFFER NORMAL
VIGOR Schraubendreher-Satz V4655 Kreuzschlitz Profil PH Anzahl Werkzeuge: 12
51,70 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Vigor V4199 Sechskant-Schraubendreher-Satz<br>(Größen: 6-7-8-10-12-13x150 mm)
VIGOR V4199 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz
57,50 EUR
 
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Zeige 1 bis 82 (von insgesamt 82 Artikeln)